Mitt konstnärskap är en berättelse om myter, svävande drömmar och förskjutningar av vår föreställningsvärld. Under arbetsprocessen gör jag nedslag i olika myter, historier och vetenskapliga upptäckter. Materialet läggs sedan om vartannat lager på lager och bildar en väv där historier från svunna tider kan flyta upp till ytan och blandas med idéer om samtiden.

Vid konstnärliga gestaltningar jobbar jag idébaserat med utgångspunkt från platsen där verket ska visas. Teknikerna varierar mellan glastryck, skulptur, teckning, akvarell och fotografi beroende på den konstnärliga gestaltningens förutsättningar. Verken ter sig filosoferande, lekfulla och reflekterar över de allmänmänskliga känslor som ligger djupt rotat inom oss alla.