CV

IDA PETTERSSON

född 1979, verksam i Stockholm.

 

Utbildning

2012               Arkitektur och genus, KTH, 7.5p

2010               Filosofi A, Umeå universitet, 30p

2006               Konstfilosofi, Stockholms universitet, 10p

2005               Fotografins- och videokonstens historia, Konstfack, 20p

2000-2005       Kungl. Konsthögskolan, 200p

1998-2000       Gerlesborgskolan i Stockholm

1996-1998       De Geergymnasiet, Norrköping

 

Separatutställningar

2013               Verkstad: rum för konst, Norrköping

2012               Botkyrka konsthall, projektrum, Stockholm

2011               Box, Göteborg

2011               KIM? Contemporary Art Centre, Riga

2009               Uppsala konstmuseum, Uppsala

2009               Galleri Kronan, Norrköping

2007               Lilla galleriet, Östergötlands Länsmuseum, Linköping

2006               Norrköpings Konsthall, Norrköping

2005               Galleri Mejan, Stockholm

2004               Galleri Fokus, Oxelösund

 

Grupputställningar i urval

2014               The Salon, KIM? Contemporary Art Center, Riga

2013               Ljus och mörker, konstön, Skärblacka

2011               Slakthusateljéerna, Stockholm

2010               Konsthall C, Stockholm

2009               Trädgårdsföreningen i Linköping, samarbete med Passagen, Linköping

2009               Art in Office, Stockholm

2007               Daigaku kaikan, Japan

 

Uppdrag, Stipendium i urval

2013               Konstnärlig gestaltning, Gävle sjukhus, Landstinget Gävleborg

2012               Konstnärlig gestaltning, Nyängsgårdens förskola, Botkyrka kommun

2011               Internationellt kulturutbyte, IASPIS

2011               Mobilitetsstöd, Kulturkontakt Nord

2011               Ateljéstöd, kulturförvaltningen Stockholms stad

2011               Publicerad i tidningen Hjärnstorm nr 107-108

2010               2årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden

2008               Föreläsning Folio Session, Photographers Gallery, London

2007               1årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden

2007               Tvåmånaders Ateljéstipendium i Paris, Konstakademien

2006               Helge Ax:son Johnsons Stiftelse

2006               Publicerad i tidningen Motiv nr 8

2005               Stiftelsen Gustaf och Ida Unmans Donationsfond

 

Representerad: KIM? Contemporary Art Center, Botkyrka kommun, Oxelösunds kommun