CRYSTAL PALACE

s/v, C-print, 37×42 cm

1854 invigdes dinosaurieparken i Crystal Palace i södra London. Det var första gången i historien som man försökte återskapa hur dinosaurierna såg ut. Initiativtagare var Charles Owen från Natural History museum som jobbade i samarbete med skulptören Benjamin Waterhouse Hawkins. På varsin ö skapades tidserorna palaeozoikum, mesozoikum och kenozoikum med olika geologiska material och på dem placerades modeller av 14 olika djur i kronologisk ordning. Hawkins hade tidigare jobbat med att avbilda djur men detta var förstås något helt nytt. Nu fanns inga färdiga modeller att titta på och det enda de kunde förlita sig på var kvalificerade gissningar som utgick ifrån de kunskaper man på den tiden hade om dessa varelser. De första fynden av dinosaurier gjordes så sent som 1820 så kunskapen var inte stor om de här nya arterna. Namnet Dinosauria användes för första gången 1842 av Sir Richard Owen för att beskriva olika typer av stora ödlor och blev det namn som sedan kom att användas för de djur vi nu kallar dinosaurier.