EMERGENT PATTERNS – when small parts creates a complex whole

Videoverk 8min. Separatutställning på Verkstad: rum för konst, 2013. Utomhus screening, konstön Skärblacka, 2013.

Installationen Lake Vostoks olika delar ska läsas tillsammans och bildar på så sätt en större och mer komplex helhet. Man kan jämföra mitt arbetssätt med den vetenskapliga termen emergens, som beskriver när en kedja av händelser är beroende av varandra och tillsammans bildar ett komplext system. Emergenta stukturer är mer än dess kombinerade delar, det uppstår inte endast genom delarnas existens utan det är interaktionen mellan dem som är det centrala. Ett exempel på emergens är hur snöflingan konstrueras. I videoverket Emergent Patterns – when small parts create a complex whole kan man se en snöflinga uppträda för att och sedan transformeras in i en annan. Genom överlappningen av snöfligorna skapas en komplex, föränderlig bild och själva nyckeln till hur hela installationen ska läsas. Ett klipp från videon finns på:

https://vimeo.com/128178925