RESAN MOT MÅNENS BAKSIDA Konstnärligt gestaltningsuppdrag

Totalt 5 verk placerade på förskolan Nyängsgården. Uppdragsgivare Botkyrka kommun, 2012

Månens baksida är aldrig synlig från jorden. Fram tills mänskligheten fick se de första bilderna från denna plats kunde den faktiskt gömma precis vad som helst. Med verken vill jag skapa en passage till denna magiska värld, vända barnens uppfattning av verkligheten och väcka deras fantasi. Verken blir en transportör till dubbeltydiga drömmar och onåbara platser. Kanske ändras även den verkliga världen utanför?

Vid entrén till Nyängsgårdens matsal sitter verket Portalen. Från den gamla telefonen hörs röster som skvallrar om att något spännande är på väg att ske, här tar historien sin början. Teckningen Zaratan finns på matsalens bortre vägg, rund i formen, precis som om man just fått syn på den genom en kikare. I myten om Zaratan berättas om sjömän som ute till havs ser en okänd ö. När manskapet stiger iland och börjar göra upp en eld sjunker ön plötsligt ned i havet. Längst upp i trapphuset hänger Gubben i månen, en månlampa med konturer av ett leende ansikte. Från lampan strålar ett stilla månsken som sägs kunna förvandla verklighet till dröm. Nedanför månlampan i trapphuset på plan 1 sitter teckningen Månraket under Tullinge vattentorn. I hemlighet har någon byggt en månraket färdig att användas, men bara för de som kan se den. För flera tusen år sedan befann sig platsen där Nyängsgården ligger under vatten. I verket Tångskog har jag föreställt mig hur det skulle se ut om byggnaden oväntat reste sig från havets botten likt en bortglömd ö och fick med sig en stor tångruska på vägen. Verket finns i glasgången på plan 1 och 2.