LJUSFÅNGST och NATTSPEGEL Konstnärligt gestaltningsuppdrag

fönstret mot drömmen/ natten/ leken. Totalt 7 verk placerade på barnavdelningen dagkirurgin, Gävle sjukhus. Uppdragsgivare Länskultur Gävleborg och landstinget Gävleborg. 2013-2014

I mitt arbete har jag utgått från den speciella situation som både patienter, personal och medföljande föräldrar befinner sig i. Både barn och föräldrar kan vara oroliga inför ingreppet och behöver därför känna sig lugna och trygga på platsen. Barnen är dessutom under anestesi och kommer att behöva vila. Enligt önskemål skulle patientrummen vara lugna och filosoferande. Det skulle finnas mycket detaljer som distraherar barnen vid ex. prover eller injektioner. Väntrummet kommer främst att användas av föräldrar när deras barn är inne på operation. Där önskades ett avslappnade och avskärmat rum som kunde lugna oroliga föräldrar. Korridoren utanför väntrummet kommer att användas för transport av patienter till och från avdelningen men också av en stor mängd personal från hela plan 4 som är på väg till personalrummet. Här har jag valt att jobba med ett verk som utvecklas när man vistas med det en längre tid och som kan mytologisera den sterila miljön.

På avdelningen vistas barn som ska genomgå eller har genomgått dagkirurgi. De har således varit bedövade eller sövda. Det sövda tillståndet skulle kunna ses som ett drömtillstånd, en förskjutning av den verklighet vi vanligtvis befinner oss i. I grekisk mytologi har natten, hypnosen och drömmen ett tätt samband. Nyx är nattens gudinna, moder till Hypos, sömnens gud och farmor till Morfeus, drömmens gud. Man säger att ur natten föddes dagen och när Nyx drar sina mörka slöjor över jorden frambringar hon natten. Morfeus har namngett bedövningsmedlet morfin och att befinna sig i morfei armar betyder att man sover. Drömmen är nattens spegling av dagen och som leken ett kreativt tillstånd.

Jag ville komma åt allt detta; drömmen, natten, leken, metamorfosen och spegelvärldar. Därför gav jag mig ut i natten på nattfjärilsfångst, ett djur som jag ser som en symbol för natten och drömmen. För att fånga nattfjärilar använder man en ultraviolett lampa mot vitt tyg. Insamlingen kallas för ljusfångst. Nattfjärilen transformeras så brutalt under sin livscykel att man undrar hur det är möjligt. På samma obarmhärtiga sätt som fjärilen förändras bänder vi på verkligheten och den vaknes förnuft i drömmen.

Med verken vill jag ge luft åt tanken och låta betraktaren drömma sig bort som på samma sätt som när man blickar mot stjärnhimlen om natten. Det tunna, flyende som är svårt att gripa precis som drömmen. Utifrån detta har jag valt att göra detaljrika svart/vita akvareller av nattfjärilar i patientrummen och expeditionsrummet. Akvarellerna kommer att vara uppdelade två och två där den ena akvarellens motiv är en spegling av den andra. De kommer att vara placerade på exakt samma ställe på var sida om väggen. Väntrummets glasparti kommer att få ett glastryck med nattfjärilar på mjölkvit botten som kan ses från två håll. Trycket kommer att skydda från insyn men släppa igenom skuggor från de som befinner sig på andra sidan glaset. I väntrummet kommer det även att sitta ett fotografi som visar hur man fångar in nattfjärilar. I Korridoren kommer det att sitta ett lite mörkare verk som speglar sig mot betraktaren och som tangerar de ljusare verken innanför.

Interiörbilder tagna av fotografen Albin Bogren, övriga bilder av Ida Pettersson.